Vylodění u Quiberonu

22.10.2010 21:49

Dne 28. června 1795 se z anglických lodí na chouany obsazeném bretaňském poloostrově Quiberon (nedaleko Carnacu) vylodila osmitisícová Francouzská royalistická armáda pod velením Josepha de Puisaye. Cílem invaze bylo svržení francouzské republikánské vlády a znovuobnovení monarchie. Výprava byla organizována francouzskými emigranty usazenými v Anglii a podporována Britskou vládou – ta výpravě poskytla nejen výzbroj a výstroj ale i své transportní a válečné lodě. Vylodění samotnému předcházel střet francouzského a britského loďstva u ostrova Groix, v němž britské loďstvo pod velením admirála Hooda prorazilo francouzskou brestskou flotilu pod velením admirála Villareta de Joyeuse. Invazní flotila si tak prorazila cestu k francouzskému pobřeží.

 

Samotné vylodění provázela řada zmatků, zvláště spor o kompetence mezi operaci oficiálně velícím Josephem de Puisaye a oblíbencem vévody z Artois (pozdější francouzský král Karel X.) vévody z Artoais Louisem Charlesem d´Hervilly. Ve sporu se nejednalo jen o pravomoci vojenské, ale byl to i spor politický mezi monarchisty konstitučními (de Puisaye) a absolutisty (d´Hervilly). De Puisaye se chtěl spojit s chouany, kteří dobře znali terén i sílu republikánů a okamžitě zaútočit na početně slabšího nepřítele. Hrabě d´Hervilly, který chouany pohrdal, chtěl počkat na posilu 2000 mužů pod velením markýze de Sombreuil a samostatně postupovat proti republikánským jednotkám. Spor o kompetence musel být vyřešen až dotazem do Británie, což znamenalo jen další zpoždění bojových operací. Této situace využil republikánský generál a nadaný taktik Lazare Hoch, který stačil přisunout posily a zahájil útok na royalistické předmostí. Dne 5. července došlo ke srážce u městečka Auray, kde Hoch porazil chouanský předvoj kryjící přístup k Quiberonskému poloostrovu, a tím zablokoval cestu do francouzského vnitrozemí. Royalistická armáda tak byla na poloostrově uvězněna v místě vylodění. Za porážku chouanu u Auray je do značné míry zodpovědný d´Hervilly, který jim odmítl poskytnout posily z emigrantských jednotek.

 

Republikánskému obklíčení se royalistická armáda pokusila čelit diverzní akcí. V týlu republikánských vojsk na jižním pobřeží Bretaně se mělo vylodit 3500 místních chouanů a donutit tak republikánskou armádu rozdělit síly. Emigrantské velení royalistické armády se, ale na poslední chvíli, přes protesty chouanských velitelů Cadoudala a Tienténaca rozhodlo, že výsadek bude proveden na silně bráněném severním pobřeží Bretaně. Chouané se tedy dle dispozic vylodili 11. července v kraji Cote d'Amor, ale již 17. července byly zaskočeni mnohem početnějšími republikánskými silami. Po Tienténacově smrti v boji se rozhořčený a zklamaný Cadoudal rozhodl nařídit svým morbianským chouanům odložit nově přijaté britské uniformy, rozptýlit se po krajně a vrátit se domů do jižní Bretaně. Na další bojové akce na podporu vylodění tak rezignoval, což však v důsledku zachránilo jádro jihobretonských chouanských sil k dalšímu guerillovému boji.

 

Dne 15. července se na Quiberonu vylodilo dalších očekávaných 2000 emigrantu pod velením markýze de Sombreuil a zahájili společně s hlavními silami pod d´Hervillyho velením útok na Hochovi jednotky. Útok selhal a sám d´Hervilly podlehl vážnému zranění které při tomto protiútoku utržil.. Dne 20. července využil Hoch špatného počasí a zaútočil na royalistické síly, které tak přišli o podporu britských válečných lodí. Poté co republikánské síly dobily royalisty obsazenou pevnost Fort Penthievre, shledal De Puisaye situaci dále neudržitelnou a nařídil ústup na britské lodě, což se nakonec podařilo pouhým 2500 mužům. Zbylých 6300 bojovalo pod velením markýze de Sombreuil do 21. července kdy započala jednání o příměří. Lazare Hoch royalistům slíbil že se s nimi bude jednat jako s řádnými válečnými zajatci, ale revoluční komisař Jean-Lambert Tallien je prohlásil za rebely a nechal je vojenským soudem odsoudit k trestu smrti. Na Hochovo naléhaní byly nakonec ušetřeny ženy a děti, a 2000 chouanů bylo propuštěno za výkupné. Dalších 500 royalistů podlehlo v republikánských lazaretech svým zraněním.

 

Dne 25. srpna bylo popraveno 748 zajatců, 627 emigrantů a 121 chouanů, v čele s markýzem de Sombreuil. Pohřbeni byli do hromadného hrobu v Auray. Roku 1814 byly jejich ostatky exhumovány a uloženi na zvláštním hřbitově, nad kterým byla roku 1829 vybudována kaple se jmény všech royalistických padlých. 

Vyhledávání

Kontakt

44eme Bataillon de flottille Historická společnost
Ancien Regime o. s.
Polní 229
Velké Přílepy
252 64